Ιατρική Υπηρεσία

Στο Μπενάκειο λειτουργεί ιατρική υπηρεσία με παιδίατρο και νοσοκόμο. Η νοσοκόμος βρίσκεται τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου στο αναρρωτήριο και προσφέρει στους μαθητές τις πρώτες βοήθειες σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στην αρχή κάθε σχολικού έτους τα απαιτούμενα από το νόμο ιατρικά πιστοποιητικά, για τα οποία ενημερώνονται από τις Διευθύνσεις.