Ιατρική Υπηρεσία

Στο Μπενάκειο λειτουργεί ιατρική υπηρεσία με παιδίατρο και νοσοκόμο. Η νοσοκόμος βρίσκεται τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου στο αναρρωτήριο και προσφέρει στους μαθητές τις πρώτες βοήθειες σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στην αρχή κάθε σχολικού έτους τις απαιτούμενες από το νόμο ιατρικές γνωματεύσεις/βεβαιώσεις, για τις οποίες ενημερώνονται από τις Διευθύνσεις.