Απουσίες

Απουσία ή Καθυστέρηση 1ης περιόδου

Τα μαθήματα της 1ης περιόδου αρχίζουν στις 8:30 και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην τάξη.

Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται. Ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο.

Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

Οι μαθητές που απουσιάζουν αυθαίρετα από ενδιάμεση ώρα ελέγχονται πειθαρχικά.

Απουσίες από συγκεντρώσεις (Θεάτρο, Κοινωνική Ζωή)

Οι μαθητές που απουσιάζουν από τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις στο Θέατρο καθώς και από την Κοινωνική Ζωή ελέγχονται πειθαρχικά.

Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές

Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε εκπαιδευτική επίσκεψη είναι υποχρεωτική.
Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στην εκδρομή πρέπει να προσέρχονται στο Σχολείο. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν, καταχωρίζονται απουσίες.

Απαλλαγές από το μάθημα Φυσικής Αγωγής

α) Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική χορηγούνται από τον διδάσκοντα με έγκριση της Διεύθυνσης. Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται παρευρίσκονται στο χώρο που γίνεται το μάθημα της Γυμναστικής. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές μπορούν να παραμένουν στις τάξεις τους μετά από συννενόηση με τη Διεύθυνση.
β) Απαλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για ολόκληρο το χρόνο, χορηγούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων και εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.

Έξοδος από το Σχολείο

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική γι' αυτούς σε όλες τις ώρες λειτουργίας. Έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για καθυστερημένη προσέλευση, αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων ή έξοδο σε ενδιάμεσες ώρες, μπορεί να δοθεί άδεια από τα αρμόδια μέλη της Διεύθυνσης του Λυκείου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Καλό είναι η άδεια να έχει ζητηθεί από την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής εφοδιάζεται από το Γραφείο του αρμόδιου Υποδιευθυντή με ειδική άδεια εξόδου και παραδίδει κατά την έξοδό του το απόκομμά της στο φύλακα της πύλης από την οποία εξέρχεται.

Δεν δίδεται, ωστόσο, για κανένα λόγο άδεια αποχώρησης μαθητή από το Σχολείο σε εκδηλώσεις που απότελούν θεσμούς του Σχολείου (π.χ. Δέλτεια, Γαβριήλεια, Ρητορικοί Διαγωνισμοί κ.ά.).