Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και Εκδρομές

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Το πρόγραμμα του Σχολείου περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, εκθέσεις έργων τέχνης, δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, καθώς και παρακολούθηση επιλεγμένων θεατρικών έργων ή συναυλιών. Για όλες αυτές τις δραστηριότητες γίνεται προεργασία στο σχολείο, καθώς και ανασκόπηση ή συζήτηση μετά τη δραστηριότητα. Οι επισκέψεις έχουν ως στόχο να διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών, φέρνοντας τους σε επαφή με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή εκτός σχολείου.


Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Οι εκδρομές αυτές είναι:

Ημερήσιες εκδρομές
Μία ημερήσια εκδρομή (χωρίς διανυκτέρευση) των μαθητών όλων των τάξεων μια οποιαδήποτε ημέρα μέσα στο διδακτικό έτος. Ο σκοπός της εκδρομής είναι παιδαγωγικός, πολιτιστικός, περιβαλλοντικός, ψυχαγωγικός.

Πολυήμερες εκδρομές
Μία πολυήμερη εκδρομή, διάρκειας μέχρι πέντε συνολικά ημερών, στο εσωτερικό της χώρας ή την Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 19 Δεκεμβρίου (ημέρα επιστροφής) και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Για εκδρομές στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού η διάρκεια της εκδρομής είναι δυνατό να παραταθεί μέχρι και δύο ημέρες με απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου.                      

Για τις εκπαιδευτικές εκδρομές γίνεται κατάλληλη προετοιμασία στο Σχολείο, ώστε να ευαισθητοποιούνται οι μαθητές σε θέματα πολιτιστικά, ιστορικά, οικολογικά που συνδέονται με τους τόπους που επισκέπτονται.