Συμμετοχή μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

Μετά από συμμετοχή στις προκριματικές φάσεις των Διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Σωτήριος Παπασωτηρίου επελέγη ως μέλος της εξαμελούς Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 35η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Σερβία, Μάιος 2018) και η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Μαρία Αγγέλικα-Νικήτα επελέγη ως πρώτη αναπληρωματική.