Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

3D Design & Programming

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Καράμπελας

Στο πλαίσιο του Ομίλου οι μαθητές ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών (serious games) και αναπαραστάσεων (visualizations) όπως και με τα διαφορετικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python και C#, θα αξιοποιήσουν λογισμικά όπως το Unity 3D και η Processing αλλά και μικροεπεξεργαστές όπως το Arduino.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 16