Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

CETERIS PARIBUS Επιχειρηματικότητας και Εναλλακτικού Τουρισμού

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Ιωάννου

Επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η ίδρυση και η παρακολούθηση μιας επιχείρησης. Είναι η ανακάλυψη, η κινητοποίηση και η δραστηριοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία. Είναι η διαχείριση του φόβου και η υπέρβαση των αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο της αποτυχίας. Είναι η αποδοχή του στοιχείου της αβεβαιότητας και η μετουσίωσή της σε δράση.

Οι μαθητές του Ομίλου έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δύο παιχνίδια προσομοίωσης με στόχο την ανάπτυξη της αντίληψης των συμμετεχόντων σχετικά με την έννοια του «επιχειρείν».

1. Ομάδες μαθητών προσπαθούν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν μία επιχείρηση σε μία συγκεκριμένη αγορά. Είναι μία ενδιαφέρουσα ιδέα, με σκοπό οι μαθητές να εξοικειωθούν με πραγματικές πτυχές της οικονομικής ζωής.

2. Ομάδες μαθητών διοικώντας μία επιχείρηση προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη της.

Παράλληλα με τις παραπάνω δραστηριότητες, οι μαθητές, στο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισμού, θα μπορέσουν να εξοικειωθούν με θέματα σχετικά με τον εξοπλισμό, τη διατροφή, τους κινδύνους, αλλά και την ασφάλεια μιας πεζοπορικής διαδρομής.

Κριτήριο επιλογής των μαθητών για τη συμμετοχή τους στον Όμιλο θα αποτελέσει η πρόταση που θα υποβάλλουν για τον τρόπο παραγωγής ενός καινοτόμου προϊόντος. 

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 20