Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Εξόρμησης

 

Καθηγητές Σύμβουλοι: κ. Κόλλιας, κ. Γκαβέρας

 

Η Εξόρμηση  αποτελεί κορυφαίο θεσμό του Σχολείου μας, ο οποίος σκοπό έχει την οικονομική, υλική και ηθική στήριξη ορισμένων σχολείων της ελληνικής επαρχίας ή της ομογένειας, τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω φυσικών καταστροφών ή οικονομικών δυσχερειών.

Η Εξόρμηση έχει ξεχωριστή σημασία, διότι συμβάλλει στη δημιουργία και στη διατήρηση σχέσεων, καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών του Κολλεγίου με τους μαθητές των σχολείων στα οποία πραγματοποιείται κάθε φορά η επίσκεψη.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των μαθητών στον Όμιλο είναι το γνήσιο ενδιαφέρον τους για το θεσμό της Εξόρμησης και η ουσιαστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της αποστολής και την ουσιαστική εκπροσώπηση του Σχολείου μας.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 25

Στην περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι από 25 μαθητές η επιλογή τους θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.