Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Τσιώρης

 

 

Στόχος του Ομίλου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν πνεύμα εθελούσιας προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, για άμεση υλική βοήθεια προς συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, και να συνειδητοποιήσουν ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι υπόθεση όλων των μας. Ο όμιλος και σε συνεργασία με τη Μαθητική Κοινότητα του Λυκείου πραγματοποιεί επισκέψεις Αγάπης   σε φιλανθρωπικά Ιδρύματα, κυρίως με την ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων και του Πάσχα , αλλά και εκτάκτως  όποτε χρειαστεί.  Στον όμιλο συμμετέχουν μαθητές μόνο από την Α΄ και την Β΄ τάξη του Λυκείου.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 20

Σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων θα γίνει κλήρωση.