Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Leadership in communities (LINC)

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Τακόπουλος

 

Ο Όμιλος Leadership in Communities έχει ως στόχο την μελέτη και την καλλιέργεια της ηγεσίας στο επίπεδο της οργάνωσης των κοινοτήτων (σχολικές, επιστημονικές, επαγγελματικές, πολιτειακές, πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές κοινότητες), αλλά και την ανάδειξη των μαθητών σε υπεύθυνους πολίτες του κόσμου και πιθανώς μελλοντικούς ηγέτες. Σε όλα τα επίπεδα άσκησης της ηγεσίας στόχος είναι η αποτελεσματική, οργανωμένη και εμπνευσμένη σχέση των μελών της κοινότητας με την ηγεσία της, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε κοινότητας. Στο πλαίσιο των συναντήσεων του ομίλου οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε δράσεις όπως:

α) η συστηματική μελέτη της άσκησης της ηγεσίας στις κοινότητες με την εκπόνηση εργασιών από τα μέλη του Ομίλου,

β) η συνάντηση με πολιτικές, πνευματικές, επιστημονικές, επαγγελματικές ηγετικές προσωπικότητες,

γ) η εκπαιδευτική επίσκεψη σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

 

Διαδικασία επιλογής μαθητών: Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄, Β΄ και Γ´ Λυκείου. Εάν οι αιτήσεις συμμετοχής υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο αριθμό μαθητών (25), η επιλογή θα γίνει βάσει των απαντήσεων των μαθητών σε γραπτή δοκιμασία στη Βιβλιοθήκη.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 25