Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

MUN

 

Καθηγητές Σύμβουλοι: κ. Παλάντζας, κ. Σεϊτανίδη, κ. Ασημακοπούλου

Το MUN είναι η αναπαράσταση μιας Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. με αντιπροσωπείες των κρατών-μελών, οι οποίες συζητούν θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται πολιτικές απόψεις και παρουσιάζονται προτάσεις και θέσεις που τελικά ψηφίζονται ή απορρίπτονται από την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης. Ο Όμιλος ΜUΝ συμμετέχει σε συνέδρια προσομοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα οποία συζητούνται μείζονα θέματα της επικαιρότητας, παρουσιάζονται απόψεις και γίνονται διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο. Οι μαθητές ενημερώνονται για τις θέσεις τόσο της χώρας την οποία εκπροσωπούν (η οποία δεν μπορεί να συμπίπτει με τη χώρα καταγωγής τους) όσο και της επιτροπής στην οποία λαμβάνουν μέρος. Οι μαθητές-μέλη του Ομίλου ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες, ικανοί να διαμορφώνουν απόψεις πάνω σε θέματα κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου. Έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις με εφήβους της ηλικίας τους από όλο τον κόσμο για θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα σήμερα και να γίνονται κοινωνοί προβληματισμών μείζονος σημασίας, όπως της αποστρατικοποίησης, της περιβαλλοντικής πολιτικής, των ανθρώπινων δικαιωμάτων κ.ά.

Τα κριτήρια επιλογής των μαθητών που θα αποτελέσουν τον όμιλο είναι:

  • Γνώσεις και ενδιαφέρον για θέματα πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο

  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

  • Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση κείμενο που θα συντάξουν οι μαθητές κατά τη διαδικασία επιλογής (μεγάλο διάλειμμα, θέατρο Χωρέμη, γραπτή απάντηση σε ερώτημα που θα επιλέξουν οι Καθηγητές Σύμβουλοι χωρίς τη χρήση σημειώσεων ή βοηθημάτων).

Τα κριτήρια επιλογής των μαθητών που θα συμμετέχουν στα διάφορα συνέδρια είναι:

  • Προετοιμασία κειμένων/προτάσεων (resolutions)

  • Υποβολή των κειμένων/προτάσεων εντός του προκαθορισμένου χρόνου (deadlines)

  • Συνέπεια, εργατικότητα, αφοσίωση, ενεργός  συμμετοχή στις συναντήσεις του Ομίλου

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 40.