Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Μυϊκής Ενδυνάμωσης

 

Καθηγητές Σύμβουλοι: κ. Σαγάνη, κ. Σταθοπούλου 

Ο Όμιλος σκοπό έχει να δώσει στους μαθητές γνώσεις και ερεθίσματα σωστής εκγύμνασης των μυϊκών ομάδων του σώματος.

Οι μαθητές προσέρχονται στην αίθουσα οργάνων (αίθ. 4 του ΑΚΚΑ) και μέσω καταλλήλου ασκησιολογίου γυμνάζονται μαθαίνοντας ταυτόχρονα βασικές αρχές άσκησης και προπόνησης. Έχουν την δυνατότητα να ασκηθούν τόσο με βάρη, όσο και με τα μηχανήματα αερόβιας προπόνησης.

Η χρονιά ξεκινάει με την επίδειξη των οργάνων, της λειτουργίας τους και της ορθής βιομηχανικής ρύθμισης αυτών με βάση τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Κατόπιν, ο κάθε μαθητής, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις προτιμήσεις του, κατευθύνεται στα όργανα προθέρμανσης και στη συνέχεια στα όργανα ενδυνάμωσης. Εκεί, ασκείται κάτω από την καθοδήγηση και την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή.

 Ο καθηγητής σύμβουλος του Ομίλου δίνει ασκησιολόγιο, παρατηρεί την ορθή εκτέλεση των ασκήσεων, διορθώνει όπου χρειάζεται, ενώ παράλληλα επαγρυπνά για την  αποφυγή τραυματισμών.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι με το τέλος της ώρας να έχουν ασκηθεί τουλάχιστον όλοι οι μεγάλοι μύες του κορμιού και οι μαθητές να αποχωρούν χαρούμενοι και έτοιμοι να εκμεταλλευτούν προς όφελος της δύσκολης μέρας τους , τη φάση της ευεξίας που ακολουθεί μια προπόνηση.

Μέγιστος αριθμός μαθητών: 20 Η επιλογή θα γίνει με βάση την σειρά προτίμησης στην δήλωση των μαθητών και  το ενδιαφέρον τους για τη Φυσική  Αγωγή.