Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Περιβάλλον - Κλιματική Αλλαγή - Μετεωρολογία

 

Καθηγητές Σύμβουλοι: κ. Αρβανίτης, κ. Βερβέρας

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι μία πραγματικότητα που βιώνουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Η δημιουργία του περιβαλλοντικού Ομίλου εντάσσεται  στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην εξοικείωση των μαθητών με το πρόβλημα και στην καλλιέργεια τρόπων και μεθόδων που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του. Η αναθεώρηση της σχέσης των ανθρώπων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος οδηγεί στην αναγκαιότητα-καλλιέργεια αξιών και επιλογών τόσο σε ατομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Μέσα από τον όμιλο προσπαθούμε να κατανοηθεί τόσο το πρόβλημα όσο και η ουσιαστικότερη μελέτη του.

Μάλιστα, η όλο και πιο συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια καθιστά τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης αυτής ακόμα πιο επιτακτικό. Αυτή η αποσταθεροποίηση του κλίματος μεταξύ άλλων καθιστά τη ζωή στα αστικά κέντρα ανυπόφορη.

Σε μια εποχή, λοιπόν, που η έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση του καιρού είναι κρίσιμη και ζωτικής σημασίας, θα μελετήσουμε πώς λειτουργεί η «μηχανή» που καιρού που μας φέρνει τη βροχή, το χιόνι που συντροφεύουν τον άνθρωπο από τότε που εμφανίστηκε στη γη; Μπορούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες να αποδιοργανώσουν τη λειτουργία της;

 Kύριος στόχος του Όμίλου είναι να καταφέρει να αναπτύξει πρόγραμμα ανακύκλωσης   στο Σχολείο και να ευαισθητοποιήσει μαθητές και καθηγητές στο θέμα αυτό. Οργανώνεται ένα πλήρες σχέδιο συλλογής χαρτιών με την τοποθέτηση κάδων σ’ όλους τους χώρους του Σχολείου ως ερέθισμα για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης. Συγχρόνως υλοποιείται το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών «ΑΦΗΣ». 

Κριτήρια επιλογής- συμμετοχής των μαθητών στον όμιλο:

Ενδιαφέρον για το περιβάλλον και ενεργή συμμετοχή στον όμιλο.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 30