Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Φίλων Στρατιωτικής Ιστορίας

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Χαρατσής

 

Στόχος του Ομίλου Φίλων Στρατιωτικής Ιστορίας είναι η καλλιέργεια της αγάπης για την Ιστορία καθώς και η διεξοδική μελέτη αποφασιστικών μαχών των οποίων η έκβαση καθόρισε την τύχη εθνών και κρατών. Ο Όμιλος θα συζητάει διεξοδικά και θα αναλύει (με τη χρήση σχετικών διαγραμμάτων παράταξης στρατών, την παράθεση χαρτών, την περιγραφή στολών και εξαρτημάτων) τις μάχες εκείνες, των οποίων το τελικό αποτέλεσμα υπήρξε καθοριστικό σε στρατιωτικό ή κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Θα αναλύονται οι τακτικές κινήσεις στρατιωτικών μονάδων αλλά και οι ψυχολογικές αποφάσεις που έλαβαν συγκεκριμένοι στρατηγοί και ηγεμόνες (decision making, risk analysis), οι αντικειμενικοί στρατηγικοί σκοποί, οι εμφανίσεις και οι πτώσεις βασιλείων, αυτοκρατοριών και χωρών, οι οποίες καθόρισαν τη συνέχεια μίας ιστορικής και κοινωνικής εποχής. Ο Όμιλος απευθύνεται σε άτομα που αγαπούν την Ιστορία, ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές τακτικές, καθώς και την υλικοτεχνική και ενδυματολογική εξάρτηση των συγκρουόμενων στρατών ή εθνών π.χ. πυρίτιδα εναντίον βελών, ιππείς εναντίον οργανωμένου πεζικού κ.λ.π.