Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Speak Truth to Power - Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία

 

Καθηγήτρια Σύμβουλος: κ. Σαραντοπούλου

Η λειτουργία του Ομίλου βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» (Speak Truth to Power) του Ιδρύματος Robert F. Kennedy για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το πρόγραμμα αυτό αφορά μια πολύπλευρη παγκόσμια πρωτοβουλία, παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποσκοπώντας στην εκπαίδευση των μαθητών/τριων σε ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τους παροτρύνει να αναλάβουν ενεργό δράση για την προστασία τους. Το Πρόγραμμα βασίζεται στις εμπειρίες αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα από όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους έχουν τιμηθεί και με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τα ζητήματα που θίγονται σχετίζονται με ένα εύρος θεμάτων από τη δουλεία και τον ακτιβισμό για την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι τη θρησκευτική ελευθερία και τη σημασία των πολιτών στα κοινά. Οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν ένα πλούσιο υλικό και να συζητήσουν μεταξύ τους γύρω από ποικιλία περιπτώσεων. Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν ποικιλία δράσεων και εκδηλώσεων.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών:20

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με γραπτή δοκιμασία η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Σωστού-Λάθους ή/ και ερώτηση ανοιχτού τύπου σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.