Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

UNESCO

 

Καθηγητές Σύμβουλοι:  κ. Λέκκα, κ. Τσίρος

Με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και ειρήνης μέσα από τον χώρο της Εκπαίδευσης και επιθυμώντας να μετατρέψει τις ιδέες σε πράξη, η UNESCO αποφάσισε από το 1953 να ιδρύσει ένα διεθνές δίκτυο σχολείων, το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων [Associated Schools ProjectNetwork (ASPnet)], βασικός σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανθρωπιστικών, ηθικών, πολιτιστικών και διεθνών διαστάσεων της εκπαίδευσης.

     Στο ASPnet συμμετέχουν σήμερα περίπου 7000 σχολεία από 171 χώρες. Το Κολλέγιο Αθηνών έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων, διότι ενστερνίζεται τις ιδέες και τους στόχους της UNESCO και εκτιμά ότι η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να προσφέρει στους σύγχρονους νέους γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε θέματα εκπαιδευτικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά που συμπληρώνουν και βαθαίνουν τη σχολική γνώση, εμπλουτίζουν τη σχολική ζωή και καθιστούν τους μαθητές πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους.

Τρόπος εργασίας – Δράσεις

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ομίλου οι μαθητές πραγματεύονται κάθε χρόνο διεξοδικά ένα θέμα, που εμπίπτει πάντοτε στις πρωταρχικές επιλογές δράσης του Οργανισμού και προσφέρεται για μαθητική ενασχόληση. Χωρίζονται σε ομάδες και εκπονούν εργασίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Ολοκληρώνουν τη συμμετοχή τους με το σχεδιασμό και την υλοποίηση καλλιτεχνικού προγράμματος που παρουσιάζεται στο Παναττικό Συνέδριο.

Κριτήρια επιλογής μαθητών

Τα κριτήρια συμμετοχής στον Όμιλο είναι τα ακόλουθα.

  • Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30

  • Δυνατότητα συμμετοχής έχουν μόνο μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου

    Τα μέλη του Ομίλου συμμετέχουν στις ακόλουθες εκδηλώσεις : Συνάντηση Ομίλων Unesco Κολλεγίου Αθηνών . Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Μποδοσάκειο Διδακτήριο και συμμετέχουν και οι τριάντα μαθητές του Ομίλου.

  • Συμμετοχή στο Παναττικό Συνέδριο Σχολείων Unesco. Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε σχολείο του νομού Αττικής.  Στο Συνέδριο αυτό συμμετέχουν δέκα μαθητές. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με εκπόνηση και αξιολόγηση ατομικής εργασίας.

Συμμετοχή στο Παγκύπριο Συνέδριο Σχολείων Unesco στην Κύπρο. Στο Συνέδριο αυτό συμμετέχουν δεκαπέντε μαθητές. Προτεραιότητα έχουν ο μαθητές της Β΄ Λυκείου