Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Χημείας

 

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Καρσιώτης

Στον Όμιλο Χημείας οι μαθητές ενημερώνονται για θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν υπάρχουν στα σχολικά βιβλία, όπως η τέχνη του διαχωρισμού, η τέχνη της σύνθεσης, οι επιμεταλλώσεις και η προστασία υλικών, τα αρώματα – φορείς μηνυμάτων, οι κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, η χημεία των χρωμάτων, η χημεία και η αρχαιολογία, τα νέα φάρμακα και ακόμα η προέλευση του ονόματος κάθε στοιχείου, καθώς επίσης η χημεία και η λογοτεχνία… Οι παραπάνω ενότητες συνοδεύονται, όπου είναι δυνατόν, και από ανάλογες εργαστηριακές ασκήσεις. Στόχος του Ομίλου είναι οι μαθητές να αγαπήσουν περισσότερο το μάθημα και να δουν την χημεία με νέο μάτι, να νιώσουν τη γοητεία της.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών:15