Οργάνωση

Διεύθυνση του Λυκείου

Η Διεύθυνση του Λυκείου αποτελείται από τον Διευθυντή, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια και τον Υποδιευθυντή. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

 
 
 
 
 

Διεύθυνση
Διευθυντής: Χρίστος Κωνσταντόπουλος 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αμαλία Τσιτσά
Υποδιευθυντής: Νικόλαος Καλογεράς