Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2009

Αποτελέσματα ΚΑ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2009 

Εισαγωγή ΚΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2009 

Βαθμολογικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων 2009 

Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας 2009 των μαθητών Κ.Α., κατά μάθημα - σύγκριση με μέσο όρο βαθμολογίας μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα

Κλιμάκωση γραπτής βαθμολογίας 2009 των μαθητών Κ.Α., κατά μάθημα - σύγκριση με κλιμάκωση
βαθμολογίας μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα


Κλίμακα (18-20%) γραπτής βαθμολογίας 2009 των μαθητών Κ.Α., κατά μάθημα - σύγκριση με κλιμάκωση βαθμολογίας μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα στα μαθήματα: 
Γενικής Παιδείας
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Θετικής Κατεύθυνσης
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης / Κλάδος Τεχνολογίας-Παραγωγής
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης / Κλάδος Πληροφορικής-Υπηρεσιών

Κλιμάκωση γενικού βαθμού πρόσβασης των μαθητών Κ.Α. 2009 κατά κατεύθυνση- σύγκριση με κλιμάκωση βαθμολογίας μαθητών σε πανελλαδική κλίμακα