Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Ρητορικός Διαγωνισμός 25ης Μαρτίου

Έπαθλο 25ης Μαρτίου

Β΄ Λυκείου

 Το έπαθλο απονέμεται στο μαθητή της Β΄ τάξης του Λυκείου του Κολλεγίου, ο οποίος πρώτευσε στη συγγραφή πανηγυρικού λόγου, προς εκφώνηση κατά την ημέρα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Ο μαθητής που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση εκφωνεί τον λόγο του στο Γυμνάσιο.

Κατά την τελική φάση, ο «Κάτοχος του Επάθλου 25ης Μαρτίου» αναδεικνύεται από τριμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΕΙ.

Το όνομα του κατόχου του Επάθλου 25ης Μαρτίου αναγράφεται σε τιμητική μαρμάρινη πλάκα στο Μπενάκειο Διδακτήριο.