Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Ρητορικός Διαγωνισμός Δέλτα

Έπαθλο Ρητορικού Γυμνάσματος Δέλτα

Γ΄ Λυκείου

Εις μνήμην Στεφάνου Δέλτα απονέμεται, κάθε χρόνο, βραβείο στον τελειόφοιτο, που πρώτευσε στη συγγραφή και εκφώνηση ρητορικού γυμνάσματος στην αγγλική γλώσσα.

Στην τελική φάση αναδεικνύεται ο «Κάτοχος του Επάθλου Δέλτα» από τριμελή ελλανόδικο επιτροπή τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν στο προσωπικό του ΕΕΙ.

Το όνομα του κατόχου του Επάθλου Δέλτα αναγράφεται σε τιμητική μαρμάρινη πλάκα στο Μπενάκειο Διδακτήριο.