Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Ρητορικός Διαγωνισμός Χάουλαντ

Έπαθλο Ρητορικού Γυμνάσματος HOWLAND

Γ΄ Λυκείου

Εις μνήμην Charles P. Howland, μεγάλου φιλέλληνα και υποστηρικτή του Κολλεγίου από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, απονέμεται κάθε χρόνο έπαθλο στον τελειόφοιτο που πρώτευσε στη συγγραφή και εκφώνηση ρητορικού γυμνάσματος στην ελληνική γλώσσα.

Στην τελική φάση τριμελής ελλανόδικος επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν στο προσωπικό του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), κρίνει τους λόγους των υποψηφίων και ανακηρύσσει τον «Κάτοχο του Επάθλου HOWLAND».

Το όνομα του κατόχου του Επάθλου HOWLAND αναγράφεται σε τιμητική μαρμάρινη πλάκα στο Μπενάκειο Διδακτήριο.