Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Ρητορικός Διαγωνισμός Τριών Ιεραρχών

Ρητορικό Γύμνασμα Τριών Ιεραρχών

Α΄ Λυκείου

Το βραβείο απονέμεται στον μαθητή της Α΄ τάξης του Λυκείου, ο οποίος πρώτευσε στη συγγραφή πανηγυρικού λόγου, προς εκφώνηση κατά την ημέρα του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών. Ο μαθητής που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση εκφωνεί το λόγο του στο Γυμνάσιο.

Ο «Κάτοχος του Επάθλου Τριών Ιεραρχών» αναδεικνύεται από τριμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Ι.