Γραμματεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Γραμματέας Λυκείου

Σπύρος Παπακωνσταντίνου   γρ. 106   210 6798270

 

Γραμματεία Διεύθυνσης Λυκείου       

Τζένη Διδάχου                          γρ. 121   210 6798124

 

Γραμματεία Λυκείου                            

Νικόλαος Μηζύθρας               γρ. 121   210 6798124   (εσωτ. 4605)

Παναγιώτης Καρυδάκης          γρ. 106   210 6798132

Χρυσάνθη Κωσταρίδη             γρ. 103   210 6798133

 

Γραμματεία Μαθημάτων Επιλογών, Ομίλων,

Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

Χρύσα Κουτσοπούλου            γρ. 204   210 6798107

 

Γραφείο Απουσιών

Χαρούλα Πλουμάκη                γρ. 203  210 6798134

 

Γραφείο Ραντεβού γονέων-καθηγητών

Θοδωρής Λαζάρου                γρ. 004  210 6798104

 

 

Fax Γραμματείας:                     210 6773273

 

Fax Γραφείου Απουσιών:        210 6729540

 

email:                                         lykeioac@haef.gr