Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις Γονέων - Παρουσιάσεις 2019-2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ́ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ B ́ ΚΑΙ Γ ́ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019)