Πρόγραμμα Σπουδών

Benakeio flags
   

Από το σχολικό έτος 2016-17 το Γυμνάσιο ΚΑ εφαρμόζει το MYP (Middle Years Programme), ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σπουδών, το οποίο βοηθάει τους μαθητές ηλικίας 11-16 ετών να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες για την πορεία τους στο μέλλον. Είναι συμβατό με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Επιτρέπει στους μαθητές να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία, να διερευνήσουν τις μαθησιακές τους προτιμήσεις και να διαμορφώσουν μια ολιστική εικόνα για τον κόσμο. Η διδασκαλία μέσω του MYP στοχεύει στον σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην καλλιέργεια της οποίας συμβάλλουν όλα τα μαθήματα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές κατακτούν δεξιότητες και αναπτύσσουν ευαισθησίες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Πέραν του προγράμματος της Πολιτείας, το  ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Γυμνασίου περιλαμβάνει επιπλέον διδακτικές ώρες, με στόχο την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας με τη χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων και σύγχρονων εποπτικών μέσων.

1. Οι πρόσθετες διδακτικές  ώρες κατανέμονται ανά τάξη ως εξής:

α΄ Γυμνασίου: 2 ώρες Αγγλικά, 1 ώρα Βιολογία, 2 ώρες Φυσική Αγωγή, 1 ώρα Ελληνική Γλώσσα

β΄ Γυμνασίου: 3 ώρες Αγγλικά, 1/2 ώρα Μαθηματικά, 1/2 ώρα Φυσική, 1 ώρα Φυσική Αγωγή,  1 ώρα  Ελληνική Γλώσσα

γ΄ Γυμνασίου: 3 ώρες Αγγλικά, 1/2 ώρα Μαθηματικά, 1/2 ώρα Φυσική, 1 ώρα Φυσική Αγωγή,  1 ώρα  Ελληνική Γλώσσα

2. Το διδακτικό έργο σε αρκετά μαθήματα υποστηρίζεται είτε από σημειώσεις που εκδίδονται με την ευθύνη των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, είτε από διδακτικά βιβλία, που αποτελούν εκδόσεις του Κολλεγίου Αθηνών.

3. Γίνεται ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του προγράμματος του Γυμνασίου, τόσο με τους διαδραστικούς πίνακες με τους οποίους έχουν εφοδιαστεί οι αίθουσές μας, όσο και με την χρήση του Course Management System, που επιτρέπει την επικοινωνία καθηγητή και μαθητών εκτός της αίθουσας και εκτός των ωρών λειτουργίας του Σχολείου.

 4.  Γίνεται διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα ορισμένων μαθημάτων που, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τη στοχοθεσία τους, όχι μόνο προσφέρονται για την άσκηση των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα, αλλά και αναδεικνύονται μέσα από μια τέτοια προσέγγιση.

Στα Αγγλικά διδάσκονται :

α’ Γυμνασίου : Γεωγραφία, Μουσική, Πληροφορική, Οικιακή Οικονομία

β’ Γυμνασίου: Γεωγραφία, Μουσική, Πληροφορική, Βιολογία

γ’ Γυμνασίου : Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική

5.  Γίνεται συστηματική χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας μέσα από προγράμματα εξοικείωσης με τον χώρο, εξεύρεσης της ζητούμενης πληροφορίας ή πηγής και προσέγγισης της γνώσης με την καθοδηγούμενη σύνθεση εργασιών.

 6. Οι μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Θετικές Επιστήμες, που τεκμηριώνεται και από την πολύ καλή τους επίδοση στο σχετικό μάθημα, μπορούν να παρακολουθούν, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, τα προγράμματα της Μαθηματικής και Φυσικής  και Πληροφορικής Σκέψης, που γίνονται μια φορά την εβδομάδα και για ένα δίωρο μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Στα προγράμματα αυτά παρέχεται εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένους τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής  και της Πληροφορικής και καλλιεργούνται δεξιότητες που προϋποθέτουν την ηθελημένη συμμετοχή και το ενεργό ενδιαφέρον των μαθητών. Γίνεται σε βάθος προσέγγιση ορισμένων κεφαλαίων της διδακτέας ύλης, προετοιμασία για συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, πρόσθετη εργαστηριακή εξάσκηση, διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες του προγράμματος, εκπόνηση συνθετικών εργασιών, έκδοση περιοδικού εντύπου συναφούς περιεχομένου κ.ά.