Λειτουργία του Σχολείου την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

 

Προς

τους γονείς

των μαθητών και μαθητριών

Γυμνασίων και Λυκείων του Ε.Ε.Ι.

 

Αγαπητοί γονείς,

 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της με αρ. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 (Β΄2005) Υ.Α.  «Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια, … εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα…». Κατόπιν τούτου, την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019, στις σχολικές μονάδες του Ε.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται στη σημασία των γεγονότων του Πολυτεχνείου, από τις 8:30 έως τις 09:15.

 

Επειδή σε προηγούμενους αντίστοιχους εορτασμούς η προσέλευση των μαθητών υπήρξε εξαιρετικά μικρή, για τον λόγο αυτό την ημέρα του εορτασμού θα κινηθούν λεωφορεία σε αξονικά δρομολόγια από και προς το Σχολείο, τα οποία και επισυνάπτονται.

 

Οι απογευματινές δραστηριότητες των μαθητών του Ε.Ε.Ι. την ημέρα αυτή δεν θα πραγματοποιηθούν.

 

 

 

                                           Απόστολος Αθανασόπουλος

 

                                            Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών

                                               Συντονιστής Σχολικών Μονάδων Ε.Ε.Ι.