Σχολικός περίπατος μαθητών α' Γυμνασίου

Επισυνάπτεται επιστολή και υπεύθυνη δήλωση.