Σχολικός περίπατος μαθητών β' Γυμνασίου

Επισυνάπτεται επιστολή και υπεύθυνη δήλωση.