Σχολικός περίπατος μαθητών γ' Γυμνασίου

Επισυνάπτεται επιστολή και υπεύθυνη δήλωση.