Διεύθυνση του Γυμνασίου

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τη Διευθύντρια, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και την Υποδιευθύντρια. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων, για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σε αυτήν.