Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται τον Ιούνιο, οπότε και καταβάλλεται ένα ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται.
Μαθητές, των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου -για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις- μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.