Θεσμοί

Από τους κυριότερους θεσμούς του Κολλεγίου είναι οι

  • Μαθητική Κοινότητα
  • Κοινωνική Ζωή
  • Όμιλοι