Κοινωνική ζωή

 

Για να μπορέσουν οι μαθητές  να εκφράσουν αποτελεσματικά και συντονισμένα τις πρωτοβουλίες τους αλλά και για να αντιμετωπίσουν προβλήματα του τμήματός τους, έχει θεσπιστεί στο Κολλέγιο εβδομαδιαία συνάντηση κάθε τμήματος με τον καθηγητή-Σύμβουλο την ώρα της Κοινωνικής Ζωής.

Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών οι μαθητές μελετούν και προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα της σχολικής ζωής και του τμήματος.

Στη μικρή κοινωνία της τάξης τους ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους, ασκούνται στο διάλογο και στο σεβασμό των δημοκρατικών  διαδικασιών και οργανώνουν εκδηλώσεις.