Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών σχολικού έτους 2019-20

Επισυνάπτεται το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών Σχολικού Έτους 2019-20.