Γραφική ύλη όλων των τάξεων για το σχολικό έτος 2019 - 20

Αγαπητοί γονείς,

 

Στους συνδέσμους που ακολουθούν, θα βρείτε τα υλικά που χρειάζεται να προμηθευτείτε για το σχολικό έτος 2019-20.

 

Γραφική ύλη 1ης τάξης

Γραφική ύλη 2ας τάξης

Γραφική ύλη 3ης τάξης

Γραφική ύλη 4ης τάξης

Γραφική ύλη 5ης τάξης

Γραφική ύλη 6ης τάξης