Μαθήματα του κρατικού Αναλυτικού Προγράμματος

Tο πρόγραμμα μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών περιέχει τα μαθήματα που προβλέπει το Κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα (Θρησκευτικά, Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Φυσική Αγωγή).

Κάποια από τα μαθήματα αυτά είναι ενισχυμένα σε ώρες διδασκαλίας και διδάσκονται με βάση σύγχρονες μεθόδους της διδακτικής, ορισμένα σε ειδικούς χώρους (εργαστήρια).

Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από το κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται και κολλεγιακά βοηθήματα.