Εκδήλωση Αγώνων Λόγου "Μικροί Ρήτορες"

Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2020
09:30 - 16:00
Θέατρο Μποδοσακείου Διδακτηρίου, Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών, Κάντζα Παλλήνης 15351

Το Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., κ. Ρογάρη Γεωργία, οργανώνει, κατόπιν αιτήματος έγκρισης Υ.ΠΑΙ.Θ. (αρ. πρωτ. 199125/16-12-2019), εκδήλωση αγώνων λόγου με τίτλο «Μικροί Ρήτορες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών, στην Κάντζα Αττικής, το Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020 και απευθύνεται σε μαθητές της Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Στόχος της εκδήλωσης αυτής, που  συνδέεται με προγράμματα που εκπόνησαν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος της Γλώσσας, είναι να ευαισθητοποιήσει και να προβληματίσει τους μαθητές σε θέματα που απασχολούν όλους μας καθημερινά και είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι, οι μαθητές:

Α. Καλλιεργούν την ικανότητά τους να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία τους.

Β. Αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι ενώ παράλληλα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλύουν και να συνθέτουν απόψεις και επιχειρήματα, να συνδιαλέγονται, να διαφωνούν και να επιλύουν συγκρούσεις, να αποφασίζουν, να παρουσιάζουν.

Τα σχολεία που ανήκουν στο 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό αυτό, θα πρέπει να αποστείλουν ως την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 τις ομάδες που θα διαγωνιστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση demac@haef.gr. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από τρεις (3) βασικούς διαγωνιζόμενους και τρεις (3) αναπληρωματικούς.

Οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στους αγώνες λόγου, θα προσέλθουν και θα αποχωρήσουν από το Σχολείο με ευθύνη των γονέων τους.

 Στον σύνδεσμο θα βρείτε την απαντητική φόρμα των σχολείων για τον διαγωνισμό, την οποία θα πρέπει  να στείλετε στο demac@haef.gr . 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και τη δήλωση γονεϊκής συναίνεσης για την ανάρτηση φωτογραφιών και video της εκδήλωσης.