Μαθητική Κοινότητα

Κάθε τάξη έχει το μαθητικό συμβούλιό της. Τα τμήματα των τάξεων της 5ης και 6ης εκπροσωπούνται, με εκλεγμένους εκπροσώπους τους, στη Μαθητική Κοινότητα, που συνεδριάζει υπό την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων δασκάλων - Συμβούλων και αποφασίζει για θέματα που απασχολούν τη Μαθητική Κοινότητα (κυρίως κανόνες ζωής, δραστηριότητες αλληλεγγύης, προβλήματα ζωής στο Σχολείο κ.ά.).