Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο παραδίδεται από το μαθητή στο γραφείο του αρμόδιου Υποδιευθυντή πριν από την έναρξη της πρώτης πρωινής περιόδου.

Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραδίδεται στο γραφείο του Διευθυντή.