Ομάδες Διδασκόντων

Όλοι οι διδάσκοντες σε κάποιο τμήμα (δάσκαλοι–Σύμβουλοι και δάσκαλοι Ειδικοτήτων) συνεδριάζουν, με πρόεδρο ένα από τα μέλη της Διεύθυνσης. Τα θέματα που συζητούνται είναι σχετικά με τη συμπεριφορά και την πρόοδο κάθε μαθητή και, γενικά, με την πορεία του τμήματος.