Συμβούλιο Τάξης

Το Συμβούλιο Τάξης αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην τάξη και τον  Υποδιευθυντή, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Οι δάσκαλοι - Σύμβουλοι των τμημάτων κάθε τάξης συνεδριάζουν τακτικά κάθε εβδομάδα και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί, με θέματα:

  • Περιεχόμενο, πορεία και διδακτικές μέθοδοι κατά μάθημα
  • Δημιουργία και εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων
  • Προετοιμασία και έκδοση βοηθητικών ασκήσεων
  • Κατάρτιση, διόρθωση και βαθμολόγηση κοινών εξετάσεων
  • Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών
  • Πορεία και συμπεριφορά κάθε μαθητή
  • Σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους

 

και όποια άλλα θέματα σχετίζονται με την καλή λειτουργία της τάξης.