Τμήματα Ειδικοτήτων

Τα μαθήματα Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής, και Αισθητικής Αγωγής διδάσκονται από δασκάλους Ειδικοτήτων.

Τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών συντονίζουν οι:

  • κ. Αλεξάνδρα Λαζανά, Διασχολική Συντονίστρια Δημοτικών του Τμήματος Φυσικής Αγωγής    
  • κ. Στέφανος Τσοκάκης, Διασχολικός Προϊστάμενος του Τμήματος Μουσικής
  • κ. Φανή Καφετζοπούλου, Προϊσταμένη & Υπεύθυνη Δημοτικού του Αγγλικού Τμήματος
  • κ. Βασίλη Καραστάθη, Συντονιστή Δημοτικού του Αγγλικού Τμήματος
  • κ. Μαρία-Παναγιώτα Αλιβιζάτου, Διασχολική Προϊσταμένη του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος

 

Οι δάσκαλοι κάθε Ειδικότητας συνεδριάζουν τακτικά κάθε εβδομάδα, και εκτάκτως, με πρόεδρο ένα από τα μέλη της Διεύθυνσης ή το Συντονιστή ή τον Προϊστάμενο Ειδικότητας με θέματα:

  • Περιεχόμενο μαθήματος, πορεία και διδακτικές μέθοδοι,
  • Κατάρτιση, διόρθωση και βαθμολόγηση εξετάσεων,
  • Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών,
  • και άλλα θέματα που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του Τμήματος.