Καμία μερίδα φαγητού χαμένη

Το Σχολείο μας, μέσα από διαφορές δράσεις, καλλιεργεί στους μαθητές του την έννοια της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και δύο χρόνια, συμμετέχουμε ενεργά στο δίκτυο «Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων» της οργάνωσης  Μπορούμε. Στόχος της οργάνωσης είναι ο περιορισμός της σπατάλης των τροφίμων και η καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του 2017, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της οργάνωσης, το Σχολείο μας προσέφερε 4.228 μερίδες φαγητού σε φορείς που τις είχαν ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο το Σχολείο μας συμμετέχει έμπρακτα στην προσπάθεια που γίνεται ώστε καμία μερίδα φαγητού να μην πάει χαμένη.