Τέχνες- Aesthetic Teaching

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» οι  Τέχνες εντάσσονται καθημερινά  στη διδακτική διαδικασία, καθώς αποτελούν τα τελευταία χρόνια σημαντική καινοτομία για την προσχολική εκπαίδευση. Η Μουσική, το Θεατρικό Παιχνίδι, τα Εικαστικά, ο Χορός και η Κίνηση αξιοποιούνται ως μέσα, προκειμένου να επιτευχθούν διάφοροι στόχοι σε όλες τις μαθησιακές περιοχές.   Μέσα από τις Τέχνες οι μαθητές εξασκούν τις δεξιότητές τους  και  αποκτούν κίνητρα μάθησης. Ενισχύονται και ενθαρρύνονται να είναι καινοτόμοι, να εκφράζουν με μοναδικό τρόπο τις σκέψεις και συναισθήματά τους αλλά και να μπορούν να παρατηρούν και να περιγράφουν την αισθητική εμπειρία στην οποία εκτίθενται όταν ακούν μια μουσική ή όταν κοιτούν έναν πίνακα ζωγραφικής. Με τον τρόπο αυτό οι Τέχνες συμβάλλουν και  στην ανάπτυξη της συμβολικής επικοινωνίας. Τέλος, εκπαιδεύονται σε πολλαπλούς γραμματισμούς και αναπτύσσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη.