Θεατρικό Παιχνίδι

Στο μάθημα του Θεατρικού Παιχνιδιού δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν, να δημιουργήσουν ιστορίες δικές τους, να επικοινωνήσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, καθώς επίσης και να εξωτερικεύσουν τις ιδέες τους και να μοιραστούν τα συναισθήματά τους, με βασικό άξονα το παιχνίδι.

Ο εκπαιδευτικός/εμψυχωτής  συµµετέχει στη διαδικασία, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για διάλογο, προκαλώντας τη φαντασία τους µε ερωτήσεις.