Μουσική

Στο μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής οι μαθητές αναπτύσσουν τον ρυθμό, καλλιεργούν τις εκφραστικές τους ικανότητες, εξοικειώνονται με διαφορετικά είδη μουσικής και συμμετέχουν σε χορωδία και ορχήστρα κρουστών οργάνων.