Ψυχοκινητική Αγωγή

Στο μάθημα της Ψυχοκινητικής Αγωγής ενισχύεται ο αντιληπτικός και κινητικός συντονισμός μέσα από παιχνίδια φαντασίας και δημιουργικότητας. Επιπλέον, αναπτύσσεται ο οπτικοκινητικός συγχρονισμός, εξασκείται η ισορροπία (στατική και δυναμική), η αίσθηση του χώρου και του χρόνου, καθώς και η πλευρική κίνηση.