Βιβλιοθήκη

Κύριοι στόχοι της είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ελεύθερο ανάγνωσμα, μέσα από επιλογή ελληνικών και αγγλικών βιβλίων καθώς και η συζήτηση  ποικίλων θεμάτων με αφορμή τα βιβλία. Παράλληλα, οι μαθητές μαθαίνουν τη διαδικασία και τους κανόνες δανεισμού και έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από συγγραφείς, εικονογράφoυς κ.ά.