Μαθηματικά

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» βασικός  στόχος των Μαθηματικών είναι η ανάπτυξη τρόπων σκέψης που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Μέσα από βιωματικές δράσεις και παιγνιώδεις διαδικασίες οι μαθητές οικοδομούν τις ακόλουθες μαθηματικές έννοιες, οι οποίες θέτουν τις βάσεις στην πορεία ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών.

Αριθμοί και πράξεις: Φυσικοί αριθμοί ως το 10 και απλές προσθαφαιρέσεις

Χώρος και Γεωμετρία: Προσανατολισμός στον χώρο και γεωμετρικά σχήματα και στερεά

Εισαγωγή στην Αλγεβρική Σκέψη: Κανονικότητες και ισότητες

Μετρήσεις: Εισαγωγή στη μέτρηση του μήκους, της επιφάνειας, του όγκου και της χωρητικότητας

Στοχαστικά Μαθηματικά: Οργάνωση δεδομένων