Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» οι μαθητές εξοικειώνονται και κατανοούν τις βασικές λειτουργίες ψηφιακών μέσων και εκπαιδευτικών λογισμικών, απαραίτητο εφόδιο της ψηφιακής εποχής του 21ου αιώνα.  Oι μαθητές καθημερινά, μέσα σε ένα περιβάλλον εξοπλισμένο με διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, ipads και ακουστική βιβλιοθήκη, χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών (Google), ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (λογισμικά ζωγραφικής, Skype, emails, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ipads) και ως εργαλείο προγραμματισμού (Bee-bot, Osmo).